, |

Duathlon de Sherbrooke takes place in Sherbrooke , QC CAN