, |

Demi-Marathon de Sherbrooke takes place in Sherbrooke , QC CAN