SANTA RUN 2022

2022-12-25 • 3K

256 Participants • 143 Women • 113 Men

Find by Athlete Name:
Filter Results:
WatchViewBIBNameRankGenderGender Placefinish time
3270Nguyen Huu Hieu1M
3273Phạm Ngọc Hiếu2M
3274Lê Huy Hoàng3M300:12:52.7
3279Phung Thi Trang4F100:13:44.2
3055Nguyễn Văn Tuấn5M400:13:46.1
3084Lê Huy Anh6M500:14:49.3
3063Nguyễn Thông Tiến7M600:14:50.6
3015Lê Huy Bình8M700:14:55.5
3173Lê Thái Huy9M800:15:08.6
3070Giáp Trí Tâm10M900:15:33.4
3175Phạm Thái Long11M1000:15:43.0
3269Pham Huu Trung12M1100:16:06.3
3104Mondal Jubbar13M1200:16:07.9
3150Trần Thanh Long14M1300:16:17.6
3093Nguyễn Thị Thu Hiền15F500:16:47.9
3014Lương Ngọc Thành16M1400:17:18.9
3247Nguyễn Hoàng Việt17M1500:17:22.9
3161Nguyễn Công Hải18M1600:17:28.4
3233Phạm Anh Tuấn19M1700:17:41.7
3076Nguyễn Vũ Giang Nam20M1800:17:51.8
3067Lê Quỳnh Lan21F600:17:54.1
3168Phạm Thị Lan Anh22F700:17:59.0
3185Lê Trọng Đảm23M1900:18:15.5
3162Tạ Hữu Lâm24M2000:18:24.5
3008Ngô Thị Lan25F900:18:42.7
3239Trần Thắng Đức26M2100:19:34.0
3277Dương Anh Minh27M2200:19:38.4
3234Nguyễn Quốc Tuấn28M2300:19:38.6
3251Phạm Thị Huệ29F1000:19:42.4
3187Lê Nam Phong30M2400:19:48.6
3193Nguyễn Thị Kim Ngân31F1100:19:48.9
3177Nguyễn Quyết Chiến32M2500:19:54.2
3201Trần Đức Lộc33M2600:20:01.3
3160Nguyễn Ngọc Doan34M2700:20:08.4
3170Nguyễn Thị Ánh Tuyết35F1200:20:09.7
3228Vũ Đức Bảo36M2800:20:11.4
3020Nguyễn Thế Anh37M2900:20:13.1
3221Nguyễn Thị Oanh38F1300:20:15.2
3095Nguyễn Thị Yến39F1400:20:19.9
3066Trần Thị Thuỳ Trang40F1500:20:53.3

Page 1 / 7


To claim this result or see if it has been claimed you must have a Sportstats account.
Don’t have a Sportstats account? Sign up here
Already have a Sportstats account? Log in here
Name: SANTA RUN 2022
EVENT-LINKS:
Date: 2022-12-25
Location: Hanoi, Vietnam
5K View Live Results
3K View Live Results
1K View Live Results
Stop Following Athlete
Resend verification e-mail
Reset Password